20-5-2024 20:13
 • C.N
 • Hai
 • Ba
 • Năm
 • Sáu
 • Bảy
 • Năm
 • Tháng
 • Ngày
 • 20:13

Ngũ Hành

 • Cát Hung:

 • Nạp Âm:

 • Ngũ Hành:

 • Hợp:

 • Khắc:

 • Trực Tú:

Giờ Xuất Hành

 • Lưu Niên

  (Giờ xấu)
 • Tốc Hỷ

  (Giờ tốt)
 • Xích Khẩu

  (Giờ xấu)
 • Đại An

  (Giờ tốt)
 • Không Vong

  (Giờ xấu)
 • Tiểu Cát

  (Giờ tốt)

Cát Thần

NGHI (nên làm)

HUNG THẦN

KỴ (nên tránh)

GIỜ TỐT XẤU TRONG NGÀY

Thời Hoàng Đạo, Thời Hắc Đạo