Vận hạn các tuổi

Tổng quan
Năm Tân Sửu 2021

Theo Lịch Dụng Sự, mỗi năm vận khí thay đổi, vận hạn hàng năm của mỗi người cũng vì thế mà tiến theo các xu hướng hung cát khác nhau. Dưới đây là VẬN HẠN CÁC TUỔI NĂM 2021 TÂN SỬU - Chi tiết cho từng tuổi theo Lục thập hoa giáp.